ΑΡΘΡΑ

"ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: Ανάγκη για μια ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ"

Η νομοθέτηση έστω κάποιων από τα προαναφερόμενα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν την βάση ενός ειλικρινούς διαλόγου ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης με την Κυβέρνηση, ως βάση για μια αληθινή και σύγχρονη Διοικητική Μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη η Αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες.

"Προτεραιότητα στους ΝΕΟΥΣ, επενδύοντας σε εκείνους"

Είναι καθήκον και χρέος μας να παρέχουμε ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον, μόρφωσης-εκπαίδευσης, όπου θα γαλουχηθούν νέοι άνθρωποι ώστε να ενταχθούν με τα απαραίτητα εφόδια στην κοινωνία μας.