30/3/2021

«Καταγγελία για συνεχόμενες παραποιήσεις αποφάσεων και παραβιάσεων κανόνων των συλλογικών οργάνων του Δήμου»

Μετά από ένα χρόνο επανειλημμένων προτάσεων και πιέσεων της παράταξής μας «Φυλή. Νέο Ξεκίνημα» για την υλοποίηση συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να υπάρχει ενεργή συμμετοχή και ανταλλαγή απόψεων στη λήψη αποφάσεων, η δημοτική αρχή συνεχίζει να βαδίζει σε αδιέξοδα εμπαίζοντας τους εκλεγμένους από τον λαό της Φυλής.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προφανώς με την απόλυτη αποδοχή του Δημάρχου συνεχίζει να κάνει «συνεδριάσεις» μέσω τηλεφώνου, αγνοώντας τις σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας που προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) την ίδια στιγμή που εφαρμόζονται σε όλα τα θεσμικά όργανα των Δήμων της Ελλάδας, ακόμη και στα σχολεία από μαθητές Δημοτικού!

Στο Δήμο Φυλής, επικρατεί – τεχνηέντως – ένας ψηφιακός αναλφαβητισμός καθώς από τη μια η δημοτική αρχή αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης και από την άλλη προσπαθεί να περάσει «εν κρυπτώ» σημαντικά θέματα ή ακόμη και να «κατασκευάσει» ομόφωνες αποφάσεις.

Προς επίρρωση αυτών, σε αρκετές «συνεδριάσεις» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να ψηφίσουν για σοβαρά θέματα χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα (μελέτες, εισηγήσεις κ.ά.) παρότι ζητούνται μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Συγκεκριμένα, στην πρόσφατη «συνεδρίαση» (22/3)του Δημοτικού Συμβουλίου ήρθαν για ψήφιση 6 θέματα εκ των όποιων τα 4 αφορούσαν μελέτες συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 8 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να συνοδεύονται από μελέτες εισηγήσεις.

 Όταν ζητήσαμε από το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου και την κυρία Πρόεδρο να μας αποσταλούν οι μελέτες ώστε να ενημερωθούμε ολοκληρωμένα, η απάντηση ήταν «Ελάτε από εδώ να τις δείτε!!!» και ότι δεν υπήρχαν σε ηλεκτρονική μορφή.

Την επόμενη ημέρα λάβαμε τις μελέτες  σε ηλεκτρονική μορφή από την τεχνική υπηρεσία.

Επίσης, έχουμε αποδεδειγμένα παρατηρήσει ότι άλλα ψηφίζουμε στις συνεδριάσεις και άλλα αναρτώνται στις επίσημες πράξεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για παράδειγμα, όπως έχει συμβεί και παλαιοτέρα έτσι και στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση στις 23-03-2021, η φαντασία τους «οργίασε» τοποθετώντας την πρόταση και τη θέση της παράταξης μας, ως διατύπωση επικεφαλής άλλης παράταξης.

Πρόκειται για το απόλυτο θεσμικό μπάχαλο με την παραβίαση βασικών κανόνων λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του Δήμου μας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι για τη σειρά αυτών των κατάπτυστων πράξεων, δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι των θεσμικών οργάνων και το τονίζουμε αυτό , παρά μόνο αιωρείται στη σκέψη μας ότι η διοίκηση επωφελείται είτε προσπαθώντας να δημιουργήσει πλασματικά ομόφωνες αποφάσεις, είτε από αλλοιωμένες πολιτικές θέσεις της μείζονος αντιπολίτευσης, της παράταξής μας.

Εμείς, κύριοι και κυρίες, δεν θα επιτρέψουμε ξανά τέτοια φαινόμενα παρατυπίας, είναι η τελευταία φορά, πριν απευθυνθούμε στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, που καταγγέλλουμε την τακτική της δημοτικής αρχής που δεν διευκολύνει το έργο των δημοτικών συμβούλων, καθώς και την ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου που παραβιάζει τους κανονισμούς και καταπατά τον θεσμικό ρόλο της!

Είμαστε εδώ για να διευκολύνουμε τις διαδικασίες και να συμμετάσχουμε μόνο σε διαφανείς διαδικασίες που προάγουν τον δημοκρατικό διάλογο ανάμεσα στους δημοτικούς συμβούλους και τις δημοτικές παρατάξεις με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς την κοινωνία μας.